Tại sao chọn chúng tôi?

  • Luật sư Jonathan Resnick có hơn 38 năm kinh nghiệm pháp lý.

  • Giải thưởng và được công nhận trên toàn quốc

  • Hơn 20 năm phục vụ luật di trú cho khách hàng trong vùng Hoa Thịnh Đốn.

  • Thắng hơn 450 triệu đô la trong bản án và các vụ kiện thương tích cá nhân cho khách hàng của chúng tôi.

  • Trường hợp thương tích cá nhân – không tính phí trừ khi chúng tôi thắng kiện và quý vị lấy được tiền bồi thường

  • Nhiều vị trí thuận tiện cho bạn

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon